อบรมนักแข่ง ESQL & SQ

salzburg14-21

ประกาศ ESQL

EMMA Thailand จัดการอบรมการแข่งขัน ESQL และ SQ ให้กับนักแข่งเพื่อให้เข้าใจ รุ่นแข่งขัน กติการถแข่งของแต่ละรุ่น กติกาการตัดสิน ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นหากลงทะเบียนภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2557 ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนภายในเวลาที่กำหนดสามารถเข้าร่วมได้โดยชำระ่าอบรมคนละ 500

โชำระ =e61146_10151094097228317_791613985_nบาท

salzburg14-3

จึงขอเชิญนักแข่ง ร้านค้า และผู้สนใจ ลวทะเบียนเข้าร่วมงาน

วันเวลา:  ในวันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน 255ึ7

311177_548528488495674_405852102_nสถานที่: วิทยาลัยเทคโนโลยี่พัฒน์วิทย์บริหารธุรกิจ ห้องประชุมใหญ่

ถนนนนทบุรี ซอย 46(สนามบินน้ำ) อ.เมืองฯ นนทบุรี182509_10151192959023392_1982999437_n