พวกเราชาวไทย สามัคคี บรรยากาศ อบอุ่น

resultการแข่งขัน European Mobile Media Association ปีนี้บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น มิตรภาพกลับคืนมาอย่างแข็งแรง

56466

สองทีมใหญ่ บวกกับทีมขนาดกลางๆ และ บุกเดียวมาอีก 2 ราย การแข่งขันเป็นไปอย่างสามัคคี พี่น้องร่วมแรงร่วมใจกันรัษา European mobile Media Association สถาบันที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไว้ให้จงได้
56470

56472

56471

56467mercury

56468

56537

56538

ผลของความเหน็ดเหนื่อย กำลังสอง กำลังกาย กำลังใจ กำลังทรัพย์ สำหรับการพัฒนาทักษะใว้ให้บริการ ประชาชนทั้งชาวไทย และเพื่อนบ้าน AEC

56476result ผลการแข่งขัน